ŁAMACZE SZYFRÓW

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka”) opisuje, w jaki sposób Operator Witryny (dalej „Operator Witryny”, „my”, „nas” lub „nasz”) gromadzi, chroni i wykorzystuje informacje umożliwiające identyfikację osoby (dalej „Dane osobowe”) Ty (dalej „Użytkownik” , „ty” lub „twoje”) może udostępniać w witrynie lamaczeszyfrow.pl i dowolnych jej produktach lub usługach (łącznie „Witryna” lub „Usługi”). Opisuje również dostępne opcje dotyczące korzystania przez nas z Twoich Danych osobowych oraz sposobu uzyskiwania dostępu do tych informacji i ich aktualizowania. Niniejsza Polityka nie dotyczy praktyk firm, których nie jesteśmy właścicielami ani nie kontrolujemy, ani osób, których nie zatrudniamy ani nie zarządzamy.

 

Automatyczne zbieranie informacji

Kiedy odwiedzasz Witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje, które wysyła Twoja przeglądarka. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP Twojego urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzałeś przed wejściem na naszą Witrynę, strony naszej Witryny, które odwiedzasz, czas spędzony na te strony, informacje, które wyszukujesz w naszej Witrynie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

 

Zbieranie danych osobowych

Możesz odwiedzić Witrynę bez informowania nas, kim jesteś, ani ujawniania jakichkolwiek informacji, dzięki którym ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak zechcesz skorzystać z niektórych funkcji Serwisu, zostaniesz poproszony o podanie pewnych Danych Osobowych (na przykład imienia i nazwiska oraz adresu e-mail). Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz, gdy tworzysz konto, publikujesz treści lub wypełniasz jakiekolwiek formularze online w Witrynie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres lub inne dane osobowe. Możesz nie podawać nam swoich danych osobowych, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkowników, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu.

 

Zarządzanie danymi osobowymi

Możesz uzyskać dostęp, dodawać, aktualizować i usuwać niektóre Dane osobowe na swój temat. Informacje, które możesz przeglądać, aktualizować i usuwać, mogą ulec zmianie wraz ze zmianą Witryny lub Usług. Kiedy jednak aktualizujesz informacje, możemy zachować kopię niezmienionych informacji w naszych rejestrach. Niektóre informacje mogą pozostać w naszych prywatnych rejestrach po usunięciu takich informacji z konta. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z Twoich danych osobowych lub zawierające je po ich zaktualizowaniu lub usunięciu, ale nie w sposób, który umożliwiłby Twoją osobistą identyfikację. Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

 

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane do spersonalizowania Twojego doświadczenia; ulepszać naszą Stronę Internetową; poprawić obsługę klienta i odpowiadać na zapytania i e-maile naszych klientów; wysyłać biuletyny; wysyłać powiadomienia e-mail, takie jak przypomnienia hasła, aktualizacje itp.; prowadzić i obsługiwać naszą Stronę Internetową i Usługi. Informacje zbierane automatycznie służą wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz ustalenia danych statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób, który umożliwiałby identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków: (i) Udzieliłeś zgody na jeden lub więcej określonych celów. Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy mieć prawo do przetwarzania informacji, dopóki nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu (poprzez rezygnację), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych; (ii) Dostarczenie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub do wykonania wszelkich jej zobowiązań przedumownych; (iii) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegasz; (iv) Przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

 

Przekazywanie i przechowywanie informacji

W zależności od Twojej lokalizacji transfery danych mogą wiązać się z przesyłaniem i przechowywaniem Twoich informacji w kraju innym niż Twój. Masz prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony Twoich informacji. Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

 

Prawa użytkowników

Możesz skorzystać z pewnych praw dotyczących przetwarzanych przez nas informacji. W szczególności masz prawo do: (i) cofnięcia zgody, jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych; (ii) masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda; (iii) masz prawo dowiedzieć się, czy informacje są przez nas przetwarzane, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię informacji podlegających przetwarzaniu; (iv) masz prawo zweryfikować dokładność swoich informacji i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie; (v) masz prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie Twoich danych, w którym to przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie; (vi) masz prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od nas usunięcia swoich danych osobowych; (vii) masz prawo do otrzymywania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. To postanowienie ma zastosowanie, pod warunkiem, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie, na umowie, której jesteś częścią, lub na jej zobowiązaniach przedumownych.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z Twoją szczególną sytuacją, aby uzasadnić sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

 

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie żądania realizacji praw Użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną zaadresowane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe.

 

Prywatność dzieci

Zdajemy sobie sprawę z potrzeby zapewnienia dalszej ochrony prywatności w odniesieniu do Danych osobowych, które możemy gromadzić od dzieci, i podejmujemy wiele specjalnych środków ostrożności w celu ochrony prywatności dzieci. Nie wymagamy od dziecka ujawniania większej ilości informacji, niż jest to uzasadnione w celu korzystania z Witryny i Usług. Rodzice mogą przeglądać informacje o swoim dziecku, usuwać je i odmawiać dalszego gromadzenia lub wykorzystywania takich informacji. Rodzice mają łatwy sposób wyrażenia zgody. Zachęcamy dzieci do skonsultowania się z rodzicami przed przesłaniem jakichkolwiek informacji do jakiejkolwiek witryny, w tym lamaczeszyfrow.pl. Uważamy, że rodzice powinni być zaangażowani w działania swoich dzieci w Internecie i sugerujemy, aby rodzice dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić swoim dzieciom bezpieczne i przyjazne środowisko internetowe.

 

Biuletyny

Oferujemy biuletyny elektroniczne, które możesz dobrowolnie subskrybować w dowolnym momencie. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zawartymi w tych e-mailach lub kontaktując się z nami. Jednak nadal będziesz otrzymywać niezbędne e-maile dotyczące transakcji. 

 

Ciasteczka

Witryna korzysta z plików „cookies”, aby pomóc spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów na komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała Ci plik cookie. Możemy wykorzystywać pliki cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych w celu obsługi naszej Witryny i Usług. Masz możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie, jeśli wolisz. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Witryny i Usług. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu nimi, odwiedź internetcookies.org

 

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że nie chcesz, aby Twoja aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co używanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. W tym celu śledzenie odnosi się do zbierania informacji umożliwiających identyfikację osób od konsumentów, którzy korzystają z witryny internetowej lub usługi online lub ją odwiedzają, w miarę jak poruszają się po różnych witrynach w czasie. Sposób, w jaki przeglądarki komunikują sygnał „Nie śledź”, nie jest jeszcze jednolity. W rezultacie ta Witryna nie jest jeszcze skonfigurowana, aby interpretować lub odpowiadać na sygnały „Nie śledź” przekazywane przez przeglądarkę. Mimo to, jak opisano bardziej szczegółowo w niniejszej Polityce, ograniczamy nasze wykorzystanie i gromadzenie Twoich danych osobowych.

 

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych witryn internetowych lub stron trzecich. Zachęcamy do bycia świadomym po opuszczeniu naszej Witryny i do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny internetowej, która może gromadzić Dane osobowe.

 

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych Osobowych znajdujących się pod jej kontrolą i pieczą. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową. W związku z tym, chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między Tobą a naszą Witryną; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub modyfikowane podczas przesyłania przez stronę trzecią, pomimo najlepszych starań.

 

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Witryny zostało naruszone lub Dane osobowe użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podejmować racjonalnie odpowiednie środki, w tym między innymi przeprowadzać dochodzenia i zgłaszać, a także powiadamiać organy ścigania i współpracować z nimi. W przypadku naruszenia danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest wymagane przez prawo w inny sposób. Kiedy to zrobimy, wyślemy Ci e-mail.

 

Ujawnienie prawne

Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego, a także gdy wierzymy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, badać oszustwa lub odpowiadać na żądanie rządu.

 

Zmiany i poprawki

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności według własnego uznania i powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w sposobie, w jaki traktujemy Dane osobowe. Po wprowadzeniu zmian zamieścimy powiadomienie na głównej stronie naszego Serwisu. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób według naszego uznania, na przykład za pomocą podanych przez Ciebie danych kontaktowych. Każda zaktualizowana wersja niniejszej Polityki prywatności zacznie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny lub Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Polityki prywatności (lub innej określonej w tym czasie czynności) będzie oznaczać zgodę na te zmiany. Nie będziemy jednak bez Twojej zgody wykorzystywać Twoich Danych Osobowych w sposób istotnie inny niż ten, który określono w momencie gromadzenia Twoich Danych Osobowych. Polityka została stworzona za pomocą WebsitePolicies.

 

Akceptacja tej polityki

Potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Polityką. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie masz uprawnień do korzystania lub uzyskiwania dostępu do Witryny i jej Usług.

 

Kontakt z nami

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki lub chcesz skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej praw indywidualnych i Twoich Danych osobowych, możesz to zrobić za pomocą formularza kontaktowego lub wysłać wiadomość e-mail na adres gra@lamaczeszyfrow.pl

 

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 5 października 2021 r.

 

 

 

Łamacze Szyfrów

Trochę historii

1982 i później - Zaczyna się proces stopniowego odtajniania dokumentów z archiwów amerykańskich i brytyjskich, dotyczących operacji łamania szyfrów Enigmy. Zaczynają się pojawiać prace prezentujące wyważony obraz jej historii, poczynając od książki Gordona Welchmana „The Hut Six Story”.

Więcej
Ta strona korzysta z plików cookies aby utrzymać sesję użytkownika i zapamiętać drużynę ostatnio wybraną przez gracza. Nie używamy reklamowych plików cookie i nie profilujemy użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w privacy terms.